ÅRSMÖTE

2021-03-24 20:38

Den 21 mars klockan 16.00 genomfördes årsmötet på digital väg. Drygt ett 20-tal medlemmar var närvarande genom Zoom, det digitala verktyg föreningen använde sig av denna gång. Rolf Malm öppnade mötet och Bjarne Martinsson valdes som ordförande för mötet. Sedvanliga förhandlingar stod på dagordningen och dessa klubbades igenom med bifall. Verksamhets- och ekonomisk berättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Medlemsavgiften klubbades som oförändrad under 2021 det vill säga 200kr även detta år. Nyval av en ledamot till styrelsen genomfördes och vi får hälsa Ann-Louise Friberg välkommen till föreningen. Därefter avtackades avgående kassören Kenneth Carlzon, med en gåva, för sitt mångåriga engaemang för föreningen. Rolf Malm överräckte också en blombukett till Bjarne Martinsson som tack för ordförandeskapet under årsmötet. 

Tack till Mukskänkarna för lån av lokal.

Några bilder från "kommandocentralen".

« Tillbaka