ÅRSMÖTET DEN 7:E MARS

2013-03-11 14:11

Ett 40-tal medlemmar hade samlats i nya Konsthallen för årsmötesförhandlingar på torsdagskvällen den 7:e mars. Vice ordförande Per-Axel Eriksson öppnade förhandlingarna och hälsade alla välkomna, när val för ordförande för mötet kom upp valdes Bjarne Martinsson att leda mötet med Lena Fors som sekreterare. Val till styrelsen följde och det var ett par omval plus ett nyval. Kenneth Carlzon invaldes som ny ledamot efter Bjarne Martinsson som avböjt omval. Nya styrelsen för 2013 ligger under "styrelse" till höger här på sidan. Noterbart är att Per-Axel Eriksson valdes till ny ordförande för föreningen. Verksamhets- och ekonomiskberättelse lästes upp samt revisonsberättelse. Ekonomin ser bra ut och föreningen gjorde en vinst på ca 400:- för verksamhetsåret 2012. Berättelserna godkänndes av mötet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Ur verksamhetsberättlsen kan nämnas att föreningen haft nio utställningar under 2012 och att en stor del av styrelsens arbete har handlat om planering med nya konsthallen. Årsavgiften till föreningen bestämdes till 200:-/år vilket är oförändrat sedan förra året. Till ny medlem i inköpskommitén jämte styrelsen valdes Bjarne Martinsson. Efter detta tackade Bjarne Martinsson för förtroendet att leda förhandlingarna och lämnade över klubban till Per-Axel som tackade de samlade samt avslutade mötet. Därefter följde tack med blommor till Kerstin Andersson samt Bjarne Martinsson. Kerstin för hennes år som ordförande och Bjarne för alla år som ledamot i styrelsen. Innan kvällens föredrag informerade Kerstin Hallin om konsthallens utställningsprogram för resten av året samt svarade på en del frågor runt detta. 

Efter mötet höll videokonstnär Carolina Jonsson ett mycket intressant föredrag om samtida fotografer och videokonstnärer. 
Läs mer om Carolina och hennes konst här!

   

   

« Tillbaka