ÅRSMÖTE 11 AUG

2020-08-10 12:33

Här kan du ladda ner handlingarna inför årsmötet den 11 augusti 2020.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DAGORDNING

Klicka på resp länk.


ÅRSMÖTE 11 AUG.

2020-07-29 21:04


ÅRSMÖTE 2020

2020-04-17 08:39

Som alla vet så har Coronasituationen (Covid 19) inte förbättrats – snarare tvärtom. I mitten av mars beslöt konstföreningens styrelse att årsmötet, som var planerat att genomföras den 25 mars, skulle senareläggas eftersom social distansering skulle praktiseras för att skydda riskgrupper. Sedan dess har en skärpning skett vilket innebär att sammankomster med mer än 50 personer för närvarande inte är tillåtna.

Om situationen tillåter är det styrelsens ambition och plan genomföra årsmötet den 11 augusti. Valet av just detta datum har en speciell orsak som styrelsen kommer att informera om senare.

För övrigt jobbar vi vidare med förberedelser för höstens utställning med Lovisa Ivenholt, Martin Hansson och Andreas Eriksson med vernissage den 5 september

Följ oss på Facebook och föreningens webbsida – lidkopingskonstforening.se


INSTÄLLT ÅRSMÖTE

2020-03-16 11:43

Konstvänner


På grund av den uppkomna coronasituationen har styrelsen för
Lidköpings konstförening beslutat skjuta årsmötet på framtiden.
Förbundsstyrelsen för Sveriges konstföreningar uppmanade den 16 mars samtliga distrikt och konstföreningar att i möjligaste mån skjuta på inplanerade årsmöten och andra föreningsarrangemang.

Lidköpings konstförenings årsmöte var planerat att genomföras den 25 mars i Bibliotekssalen. Stadgarna säger att årsmötet ska vara genomfört före mars månads utgång men med tanke på den extraordinära situationen och de råd som myndigheter ger så kan det i dagsläget anses vara överordnat föreningens stadgar. För att minska risken för smittspridning har en enig styrelse därför beslutat skjuta årsmötet på framtiden.

Beslut om nytt datum kommer att tas efter den 14 april eller när situationen tillåter. Nuvarande styrelse är beredd att fortsätta arbetet tills ett årsmöte kan genomföras. Vi kommer att informera om nytt datum via Facebook, via webben – www.lidkopingskonstforening.se – och annons i NLT.

Därmed flyttar vi även den extra medlemsdragningen till det kommande årsmötet.
Men reglerna är de samma – om du vill vara med betala medlemsavgiften på 200 kronor före den 1:a april via Swish till 123 389 4862 eller till bankgiro 5041-3665. OBS! Uppge namn, adress, telefon/mobilnummer och e-mailadress.


Styrelsen för Lidköpings konstförening beklagar den uppkomna situationen.
På uppdrag av styrelsen för Lidköpings konstförening
Rolf Malm, ordförande


EXTRA MEDLEMSDRAGNING

2020-03-15 20:07

För de medlemmar som betalar eller redan har betalt in medlemsavgiften före den 1:e april lottar vi ut ett verk av Torsten Jurell.

Titeln på verket är "Väktare" och har ett värde av ca 10.000kr


Sida: 1 av 28
Entos - Allt för din hemsida